Klachtenregeling

Klachten procedure

Ook al doen wij ons uiterste best om u en uw zoon de beste behandeling te geven dan kunt u toch iets ervaren hebben wat u ontevreden maakt.

Klacht direct met ons bepreken

Als dat zo is neemt u dan contact met ons op (06-1741.3963 of info@masallahkliniek.nl) dan kunnen we het probleem bespreken en zo goed mogelijk oplossen. U kunt ook de klachten bespreken met de leidinggevende  als het een medewerker betreft.  Heel vaak kunnen op deze wijze het probleem opgelost worden.

Klachten functionaris

Bent u niet tevreden met het resultaat of wenst u bemiddeling dan kunt u zich wenden tot de Klachten Functionaris. Hiervoor is de Masallah Kliniek aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg. Deze zal dan vervolgens beschikbaar zijn voor bemiddeling. De klachtenfunctionaris is direct betrokken bij de opvang van klachtenen  kan de cliënt ook helpen een klacht in te dienen.

Een kort overzicht van zijn taken:

  • Het geven van informatie en advies aan de organisatie en cliënt.
  • Ondersteuning bieden bij het bemiddelen tussen de cliënt en/of organisatie bij een klacht.
  • Procesbewaking; verloop van de klacht volgens de klachtenregeling en binnen de wettelijke termijnen.
  • Informatie, advies en voorlichting binnen de organisatie.
  • Opstellen klachtenregeling, klachtenfolder en communicatie naar de doelgroep.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij.
De klachtenfunctionaris is bereikbaar op 023-7001210 en via de website: www.lkgz.nl

Externe klachten commissie

Wanneer u er niet uitkomt of al eerder kan de klachtenfunctionaris u ook ondersteunen om de klacht bij de juiste instantie in te dienen zoals bijvoorbeeld de klachtencommissie, de Geschillencommissie of het Tuchtcollege.

De externe klachtencommissie kan een objectief oordeel vormen over de gegrondheid van de klacht. Ook kan een klacht deels gegrond verklaard worden.  De commissie verzamelt relevante informatie, bijvoorbeeld over uw medisch dossier en schriftelijke stukken die uw of het standpunt van de organisatie onderbouwen. Op basis hiervan kan een schriftelijke uitspraak gedaan worden of een hoorzitting ingepland worden. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Wel wordt de organisatie verzocht om binnen 4 weken na de uitspraak aan te geven bij u en de commissie wat de organisatie gaat doen met het advies (dit kan zowel bij gegrondheid van de klacht als bij ongegrondheid van de klacht).